SAFE & BRAVE to autorski projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz dostarczanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz zaradności życiowej.

Wyposażamy dzieci i młodzież w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, uczymy jak je rozpoznawać i im zapobiegać. Poruszamy poważne tematy w sposób nie budzący lęku, a jednocześnie pozwalający wyćwiczyć odpowiednie reakcje w sytuacji zagrożenia.

Sposobem na unikanie problemów jest posiadanie przez dzieci umiejętności samodzielnego myślenia oraz rozwijania tzw. kompetencji miękkich, takich jak asertywność, pewność siebie, radzenie sobie z emocjami oraz komunikacja interpersonalna i budowanie pozytywnych relacji.

Połączenie wiedzy z zakresu powyższych tematów jest naszą odpowiedzią na lukę w systemie edukacyjnym.

Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa jest obowiązkiem dorosłych, jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że aby dzieci przed czymś uchronić- należy wyposażyć je w odpowiednią wiedzę, a następnie wyćwiczyć właściwe zachowania.

Umiejętność radzenia sobie oraz reagowania w różnych sytuacjach życiowych jest podstawą świadomego, bezpiecznego oraz szczęśliwego życia.

SAFE &BRAVE