NIE UCHRONIMY NASZYCH DZIECI PRZED WSZYSTKIM, ALE MOŻEMY WYPOSAŻYĆ JE W ODPOWIEDNIĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ABY SAME DAŁY SOBIE RADĘ.